Mgr Urszula Putyńska

Zakład Literatur Południowosłowiańskich – doktorantka, p. 382,

e-mail:  ulaputek@gmail.com

UP

Zainteresowania naukowe:

  • Współczesna postmodernistyczna proza serbska kręgu pisarzy o kulturowych korzeniach żydowskich, nurt antytotalitarny w literaturze serbskiej i chorwackiej
  • Współczesny wizerunek Półwyspu Bałkańskiego w artystycznych kreacjach rodzimych twórców i charakter jego odbioru w świecie niebałkańskim
  • Pola badawcze z pogranicza dziedzin literaturoznawstwa i psychologii: paradygmat psychologii narracyjnej

 

Facebook