mgr Stanislava Kostić

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych – lektor, p. 383,

e-mail: stasko4@gmail.com

Stasia biogram

Rusycystka, tłumaczka, od 1995 r. lektorka języka serbskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM; stypendystka MENiS RP oraz Fundacji Kulczyków. Zajmuje się współczesną serbską prozą kobiecą oraz przemianami kulturowymi w krajach byłej Jugosławii. Publikowała artykuły m. in. w: Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. Tom II: Feminizm pod. red. E. Kraskowskiej („Kobieta” jako kategoria nacjonalistyczna we współczesnej serbskiej „prozie kobiecej”), Obszary kultur kobiecych w badaniach płci/rodzaju pod red. E. Pakszys i M. Baer (Kobiety pacyfistki, kobiety nacjonalistki: sytuacja w Jugosławii lat 90.), Sensus Historiae, Studia interdyscyplinarne, Poznań, Vol. 1 (2010/1) (Historia zmitologizowana we współczesnej serbskiej prozie popularnej. (Na przykładzie powieści Gra Aniołów Ljiljany Habjanović-Đurović)).

 

Facebook