Mgr Małgorzata Balcerzak

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich – doktorantka, p. 385

e-mail:  malbal@amu.edu.pl

 

1) udział w konferencjach

 

– konferencje zagraniczne:

Slavica Iuvenum 2013 – Międzynarodowe Spotkania Młodych Slawistów, organizowane przez Uniwersytet w Ostrawie, Ostrawa, 25-26.03.2013 (referat: Znawca gatunku czy postmodernista? Problem recepcji prozy Miloša Urbana w Polsce).

– konferencje krajowe:

Ogólnopolska Konferenecja Studencko-Doktorancka Lęk nowoczesny czy lek przed nowoczesnością…? Strategie konfrontacji z lękiem, Kraków 25-26.04.2013. Uniwersytet Jagielloński (referat: Wątpliwa realność? Tożsamościowy lęk a problem tekstualizacji podmiotu w prozie Danieli Hodrovej).

 

III Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka Słowianie, my lubim… teatr,Poznań, 16.05.2013. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, Koło Naukowe Slawistów (moderacja).

 

I Międzynarodowe Słowiańskie Warsztaty Teatralne, Poznań, 15.05.2013. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, Słowiańskie Koło Artystyczne, Koło Naukowe Slawistów (moderacja).

 

2) organizowane konferencje:

 

Organizacja III Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej Słowianie, my lubim… teatr,Poznań, 16.05.2013. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, Koło Naukowe Slawistów, Słowiańskie Koło Artystyczne.

 

Organizacja I Międzynarodowych Słowiańskich Warsztatów Teatralnych, Poznań, 15.05.2013. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, Słowiańskie Koło Artystyczne, Koło Naukowe Slawistów.

 

Organizacja Interdyscyplinarnej Konferencji Studencko-Doktoranckiej Czeskie Imaginarium, Poznań, 14.10.2013.  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej (w ramach Poznań Slavic Fest).

 

3) wizyty/wykłady gości zagranicznych (profesorów, pisarzy, artystów) w IFS:

 

Warsztaty teatralne prowadzone przez Olgę Ryabets (reżyserka, performerka związana z teatrem alternatywnym, absolwentka dramaturgii na Uniwersytecie w Toronto oraz absolwentka Claude Watson School for the Arts, doktorantka w Katedrze Teorii Teatru Uniwersytetu Karola w Pradze) oraz prezentacja spektaklu Tales from the Middle Ages w jej reżyserii w trakcie I Międzynarodowych Słowiańskich Warsztatów Teatralnych. Poznań, 15.05.2013.

 

 

 

Facebook