Mgr Joanna Wolska

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich – doktorantka, p. 385

e-mail:  joa.wolska@gmail.com

wolska

Wybrane publikacje

 • Jak Milena Jesenská i Julius Fučík przyczynili się do rozwoju czeskiego dziennikarstwa? Fakty i mity; Slavica Iuvenum XIII, Ostravská univerzita, Ostrava 2012.
 • „Ženská, vy jste výborná novinářka, ale Bůh vás chraň podlehnout svodům a pokoušet se o román“ – O społecznej aktywności i działalności publicystycznej i literackiej Mileny Jesenskiej, „Balkan United” 2012.
 • Co niepokoi czeskich pisarzy? Topos buntu w czeskiej literaturze, Slavica Iuvenum XIV, Ostravská univerzita, Ostrava 2013.
 • Nie taki humor czeski, jak go malują. O interpretacji ważnych dzieł czeskich, lavica Iuvenum XIV, Ostravská univerzita, Ostrava 2014.

 

Wybrane konferencje

 1. Dívko z Minervy, ach nervi mi nervy!” O wpływie praskich Minervistek na kulturę popularną, Konferencja naukowa „Kultura popularna płci” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Kulturoznawców w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu,  grudzień 2011 r.
 2. Etyczne aspekty badań genetycznych, VIII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki „Etyczne Dylematy Przyrodoznawstwa” organizowana przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Poznaniu, luty 2012 r.
 3. Codzienne wędrówki Karla Hynka Máchy, Doktorancko-profesorska Konferencja Naukowa „Życie codzienne romantyków” organizowana przez Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego w Muzeum Literatury w Warszawie, luty 2012 r.
 4. One woman’s fight for justice – działalność Kathryn Bolkovac w kontekście ochrony kobiet podczas działań wojennych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywa gender w badaniach nad bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym – bezpieczeństwo bez kobiet?” organizowana przez Koło Naukowe Studiów Genderowych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, marzec 2012 r.
 5. Popularyzacja nauki przez Internet a kwestia praw autorskich, III Ogólnopolska Konferencja „Nauka – ludzka rzecz” organizowana przez Koło Naukowe Studentów Psychologii UJ, Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisible oraz KNS MISH UJ w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie; marzec 2012 r.
 6. Jak Milena Jesenská i Julius Fučík przyczynili się do rozwoju czeskiego dziennikarstwa? Fakty i mity, „SLAVICA IUVENUM 2012” Mezinárodní setkání mladých slavistů / Międzynarodowe spotkanie młodych slawistów / Международная встреча молодых славистов, Ostravá 2012 r.
 7. Jan Švankmajer – wieczny surrealista, I Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktoracka „SLAVIK PEČVORK, czyli mozaika słowiańska. Literatura – Język – Kultura” organizowana przez Studenckie Naukowe Koło Slawistów Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, kwiecień 2012 r.
 8. Od śmierci Boga do zniknięcia człowieka. Filozoficzne koncepcje śmierci metafizycznej, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Śmierć w zwierciadle humanistyki” organizowana przez Stowarzyszenie „Nowa Humanistyka” oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kwiecień 2012 r.
 9. Městské dívčí reálné gymnázium – Minerva – kolebką czeskiego feminizmu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pisanie w toku. Gender – metodologie. Gender – interpretacje” organizowana przez Genderowe Koło Literaturoznawcze UAM w Poznaniu, wrzesień 2012 r.
 10. „Ženská, vy jste výborná novinářka, ale Bůh vás chraň podlehnout svodům a pokoušet se o román” – O społecznej aktywności i działalności publicystycznej i literackiej Mileny Jesenskiej, Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktoracka „Słowianie my lubim… Słowian” w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, październik 2012 r.
 11. Co niepokoi czeskich pisarzy? Topos buntu w czeskiej literaturze, „SLAVICA IUVENUM 2013” Mezinárodní setkání mladých slavistů / Międzynarodowe spotkanie młodych slawistów / Международная встреча молодых славистов, Ostrava, marzec 2013 r.
 12. „Tą drogą tam, ja na tym rowerze”. Rzecz o Stanisławie Czyczu, Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktoracka „ROWERATURA. Rzecz o rowerze w literaturze i kulturze”, Poznań, kwiecień 2013 r.
 13. Hant’a – Kartezjusz ponowoczesności i jego lęk przed myślą. O Zbyt głośnej samotności Bohumila Hrabala, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lęk przed nowoczesnością czy lęk nowoczesny”, Kraków, kwiecień 2013 r.
 14. Czeski sposób na szok. Przypadek Davida Černego, Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktoracka „Kult(ura) szoku?”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, marzec 2014 r.
 15. Nie taki humor czeski, jak go malują. O interpretacji ważnych czeskich dzieł literackich i filmowych, „SLAVICA IUVENUM 2014” Mezinárodní setkání mladých slavistů / Międzynarodowe spotkanie młodych slawistów / Международная встреча молодых славистов, Ostrava, kwiecień 2014 r.
 16. Dyskurs muzyki i literatury wg Milana Kundery, Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktoracka „Literatura i muzyka”, Uniwersytet Opolski w Opolu, maj 2014 r.
 17. Utopia (w) samotności. Od Hrabala do Houellebecq’a, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narracje postkryzysowe. Nowe utopie”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, maj 2014 r.
 18. Czechosłowacja „utracona” w twórczości Jáchyma Topola, Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktoracka „Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, maj 2014 r.
 19. Tradycja piwna w literaturze czeskiej, Ogólnopolska Konferencja Studencko-DoktorackaSlavik Pečvork”, Uniwersytet Opolski w Opolu, maj 2014 r.
 20. Milana Kundery lekkość pisania o ciężarze doświadczeń, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ciężar i lekkość w kulturze współczesnej. Estetyka, poetyka, style myślenia”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, czerwiec 2014 r.
 21. Między krytyką a kontrowersją. O fenomenie rzeźb Davida Černego, Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktoracka „Między konformizmem a kontestacją. Czeska popkultura w kontekstach”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich, czerwiec 2014 r.
 22. (A)religijne reinterpretacje w prozie Bohumila Hrabala, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ślady, zerwania, powroty… Metafizyka i religia w literaturze współczesnej”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czerwiec 2014 r.
 23. Między manifestem a kawiarnią. Rozwój czeskiej awangardy w latach 1942-1989, Konferencja Naukowa „Awangarda i krytyka. Kraje Europy Środkowej i Wschodniej”, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, lipiec 2014 r.
 24. „Cudownie jest słuchać, jak dziewczyny mówią po słowacku”. (A)aksamitna rewolucja w twórczości Jáchyma Topola, Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktoracka „Czeskie imaginarium”, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich, Poznań, listopad 2014 r.

 

Udział w projektach krajowych  i zagranicznych:

Udział w zbiorowym grancie: Grant Mobilita – Holocaust w literaturach i kulturach Środkowej Europy/ The Holocaust in the Literatures and Cultures of Central Europe (Polsko-Czeski Program Wykonawczy w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a  Rządem Republiki Czeskiej)

 

Praca dydaktyczna i środowiskowa

– prowadzenie obligatoryjnych zajęć z Literatury czeskiej w kontekście europejskim

– prowadzenie autorskich zajęć z Warsztatów z teatru czeskiego

– prowadzenie autorskich zajęć z Wybranych zagadnień z kultury czeskiej

– pełnienie funkcji przewodniczącej Samorządu Doktorantów WFPiK 2014/2015

 

Facebook