Dr Adriana Kovacheva

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych – lektor, p. 384,

e-mail: anikovacheva@mail.bg

Była doktorantką w Zakładzie Teorii Literatury, Literatury XX wieku i Sztuki Przekładu, od 2012 roku jest lektorką języka bułgarskiego w Instytucie Filologii Słowiańskiej, a także członkinią Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów Balkanistycznych i tłumaczką. Zajmuje się teorią i historią przekładu z uwzględnieniem relacji władzy, w które poprzez swoje pisanie wchodzą tłumacze, genderowymi i postkolonialnymi teoriami przekładu oraz kwestiami autorstwa. Temat pracy doktorskiej, którą obroniła w 2014 roku: „Poezja polska w przekładach na język bułgarski w okresie 1956 – 1989”.

 

Ważniejsze publikacje:

 

Dora Gabe i Anna Kamieńska – dialogi poetyckie, w: Przekłady Literatur Słowiańskich, tom 3/część1: Bariery kulturowe w przekładzie artystycznym, red. Bożena Tokarz, Katowice 2012;

Antologie poezji polskiej w języku bułgarskim – historia i praktyka, w: Literatura polska w świecie. Tom IV. Oblicza światowości, red. Romuald Cudak, Katowice 2012;

Przekłady palimpsestowe i pola władzy, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładu, red. Agnieszka Gajewska, Poznań 2012;

Поетически мълчания и срещи. За поезията и преводите на Блага Димитрова и Вислава Шимборска, w: Литературен вестник, nr 22/2012;

Found in Translation. Dora Gabe, Sława Sztiplijewa and Anastasija Ganczewa in the Editorial Office of The Polish-Bulgarian Review, w: Przekładaniec, red. Magda Heydel, Agnieszka Gajewska, nr 24/2012 (http://www.wuj.pl/page,art,artid,1030.html);

Wielkopolski Słownik i Wielkopolski Alfabet Pisarek, w: Pogranicza. Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny, nr 2/2012;

Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Bułgarii, w: Literatura polska w świecie. Obecności, tom III, red. Romuald Cudak, Katowice 2010 (http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wirtualna_katedra/lit_pol_w_swiecie_t3/24Kovacheva.pdf)

 

Ważniejsze przekłady:

 

Rosemary Arrojo, Interpretacja jako zaborcza miłość. Hélène Cixous, Clarice Lispector i ambiwalencja wierności, w: Teorie wywrotowe. Antologia przekładu, red. Agnieszka Gajewska, Poznań 2012;

Agnieszka Kłos, fragmenty z książki Całkowity koszt wszystkiego, w: Литературен вестник nr 11/2013 (http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1325.pdf);

Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Minuta ciszy po Wisławie Szymborskiej, w: Литературен вестник nr 22/2012 (http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1285.pdf)

Bogusława Latawiec, Kogo róża pocałuje, w: Литературен вестник nr 22/2012 (http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1285.pdf);

Miglena Nikolchina, Między ironią a rewolucją: różnica płci i przypadek Aufhebung, w:Teorie wywrotowe. Antologia przekładu, red. Agnieszka Gajewska, Poznań 2012;

Viktor Paskov, Niemcy [fragment powieści], w: Korespondencja z ojcem, nr 18-19/2010.

 

Prywatnie:

 

Lubi koty, kooperatywy feministyczne i miasta, które leżą nad rzekami.

 

Facebook