Dr Urszula Kowalska-Nadolna

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich – adiunkt, p. 385

e-mail:  ula.kowalska@poczta.onet.pl

 • Pola badawcze

 

najnowsza literatura czeska, literatura czeska XIX i XX wieku, wydarzenia Praskiej Wiosny i ich wpływ na czeską kulturę, literaturę, historię i tożsamość narodową, emigracja czeska w XX wieku, literatura i polityka, pamięć historyczna a popkultura, „pophistoria”, przekład literacki, twórczość polskich, czeskich i rosyjskich bardów

 

 • Publikacje

Monografie

 1. „Tato noc nebude krátká…”. Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2015.
 2. „Pan śpiewak, świat widzi ponuro…” Słowiański bard, popularny tekściarz czy ponadczasowy poeta? O twórczości Karla Kryla i Jacka Kaczmarskiego, Wydawnictwo PRO, Poznań, 2016.

Artykuły w tomach zbiorowych i czasopismach

 1. Prosthetic” Memory, “Aftersights” of Memory, Memory “Easy to Consume”? A Few Words About Visual Remembrance of the Holocaust, “Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 12, ss. 331-345, DOI: 0.14746/pss.2017.12.22.
 2. Byl to život na sopce, život pod závalem, život v tekoucí lavině. O „dysydenckim getcie” według Pavla Kohouta, „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 6, 2014, ss. 145-156, DOI: 10.14746/pss.2014.6.10, http://pss.amu.edu.pl/images/stories/pss/VInumer/kowalska.pdf.
 3. Tak vás tu máme bratři z krve Kainovy… Miejsce roku 1968 w czeskiej świadomości literackiej, historycznej oraz kulturowej, „Bohemistyka” 2014, nr 2, ss. 144-184, http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2014/Kowalska.pdf.
 4. O „gęstej” twórczości Władysława Sikory (Libor Martinek, Władysław Sikora, Opava, 2015, ss. 152), „Slavia Occidentalis” nr 72/2, ss. 224-228, DOI 10.14746/so.2015.72.17, 2015.
 5. „Všichni lidé sou vlastně jedna generace, ne?” O poszukiwaniu narodowej i pokoleniowej tożsamości, w: Václav Havel. Człowiek, pisarz, filozof, polityk, red. Mieczysław Balowski, Bogusław Bakuła, Wydawnictwo PRO, Poznań 2014, ss. 61-76
 6. Someone Else’s Scars of Topol, Someone Else’s Scars of Poles – Between Chladnou zemí and Warsztat diabła, w: The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures In Central Europe, red. Jiří Holý, Akropolis, Praga, 2015, ss. 213-228.
 7. Pořád krmit paměť světa…? O (pop)paměti v současné české literatuře a kultuře, w: Paměť válek a konfliktů, red. Alexander Kratochvil, Jiří Soukup, Matouš Jaluška, Vít Schmarc, Akropolis, Praga 2016, ss. 82-92,
 8. Between the post- and “popmemory”. Holocaust > narrative in contemporary culture – an attempt of exemplification, w: Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen: Probleme der Poetisierung und Ästhetisierung. The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization, red. Reinhard Ibler, ibidem-Verlag, Stuttgart 2016, ss. 43-55,
 9. Projekt „Literatura”, „Polonistyka. Innowacje” nr 4, ss. 83-95, DOI: 10.14746/pi.2016.1.4.7, http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pi/article/view/6783/6789.
 10. „S vráskámi rytými dobou…” W poszukiwaniu pokolenia ‘68Slavica Iuvenum XIII, red. I. Jelínek, I. Muryc, V. Vilímek, J. Vorel, Ostrava 2012, ss. 116-123.
 11. Obecność romantyzm: co i jak czyta Danny Smiřický, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, nr 1, ISSN: 2084-3011, ss. 145-159.
 12. Kim są Czesi? – edycja polska, „Czas Kultury” 2011, nr 3, ISSN 0867-2148.
 13. „Co jsou Češi” po polsku. O „czechofilii” i „kryptoczeskości” wśród polskich publicystów, w: Slavica Iuvenum XII, red. I. Jelínek, I. Muryc, V. Vilímek, J. Vorel, Ostrava 2011, ss. 202-209.
 14. Pokolenie 68–89. Pokolenie dwóch przełomów, pokolenie dwóch dat, pokolenie graniczne, w: Progi, pasaże, granice w kulturach słowiańskich, red. nauk. A. Gawarecka, M. Balowski, Poznań 2011, ss. 99-112.
 15. Bananová velryba – o Halinie Pawlowskiej, czyli feminizm w każdej szafie, „Czas Kultury” 2010, nr 5, ISSN 0867-2148, ss. 62-69.
 16. Bunt emigranta? Literackie obrazy czeskiej emigracji po 1968 r. w odniesieniu do wybranych postaci z utworów Milana Kundery i Josefa Škvoreckiego, w: Vade Nobiscum. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków, vol. IV „Niesamowita Słowiańszczyzna”, Łódź 2010, ss. 63-72.
 17. Poeta czy piosenkarz, czyli bard jako twórca na pograniczu sztuk (na podstawie twórczości Karla Kryla i Jacka Kaczmarskiego), w: Slavica Iuvenum XI, red. I. Jelínek, I. Muryc, V. Vilímek, J. Vorel, Ostrava 2010, ss. 47-54.
 18. Aksamitna muzyka. Karel Kryl i Marta Kubišová – „ikony” rewolucji? „Pogranicza. Szczeciński Dwumiesięcznik Kulturalny” 2010, nr 1, ISSN 1233-3654, ss. 47-55.

 

Konferencje naukowe

 • Krajowe
 1. Tytuł referatu: Przedsiębiorstwo „pamięć”? Popkomunizm po czesku; Pamiętając komunizm w postkomunistycznej Europie – pamięć historii i historia pamięci, Toruń, 29-31 marca 2017, Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Tytuł referatu: „Następstwa będą nieprzewidziane i dalekosiężne” (Anna Šafaříková). Karta 77 – spojrzenie z dystansu; Od „Zapisu” do …zapisu historii. Kultura poza cenzurą w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1977-1991, Wrocław-Wojnowice, 1-2 czerwca 2017, Centrum Studiów Postkolonialno-Postotalitarnych, Wydział Filologiczny UWr, Instytut Dzienniakarstwa i Komunikacji Społecznej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu.
 3. Tytuł referatu: O współczesnych czeskich narracjach historycznych – między przełamywaniem tabu a oczekiwaniami nowego odbiorcy; VI Symposium Opoliensis, Zapomniani, wyklęci, wykluczeni w literaturach i kulturach słowiańskich XX i XXI wieku, Opole, 21-22.04.2016, Uniwersytet Opolski, Instytut Slawistyki, Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej.
 4. Tytuł referatu: „Naród żyje dopóty, dopóki ma poetów zdolnych wyśpiewać jego duszę. Nie wystarczą nieme barykady, dusza żyje słowem” (Erazim Kohák). Protest song po czesku; Nowe słowa w piosence. Etyka i estetyka, Poznań, 7-8.11.2016, Biblioteka Raczyńskich, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, 2016.
 5. Tytuł referatu: Praga normalisata – miasto „pokolenia ruin ”?; Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy , Poznań, 12-13.10.2016, Instyut Historii UAM, Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.
 6. Tytuł referatu: „Następstwa będą nieprzewidziane i dalekosiężne” (Anna Šafaříková). O „zmęczeniu zmęczeniem” w „epoce bezczasu” – Czechosłowacja lat 70.; „KOR i literatura”, Poznań, 18-19.10.2016, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Filozofii UAM.
 7. Tytuł referatu: „Przeszłość jest polem bitwy dla współczesnych” (Vilém Prečan). Współczesny model edukacji czy historyczny jarmark? O czeskiej pamięci; Krajobraz po transformacji, Poznań, Collegium Maius, 21-22.11.2016, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.
 8. Tytuł referatu: Zdaję sobie sprawę, że czas nie leczy ran, tylko zamazuje przeszłość (Mikołaj Grynberg). Współczesna pamięć o Holokauście, czyli spotkanie trzech pokoleń; Pamięć na Słowiańszczyźnie Południowej i Zachodniej, Warszawa, 27-28.11.2015, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski; Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie.
 9. Tytuł referatu: „Za okny mrazilo srpnové slunce…” Przykłady reprezentacji roku 1968 w czeskiej literaturze; Wydarzenia – od traumy do euforii, Warszawa, 29-30.09.2014, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna.
 10. Tytuł referatu: Someone Elses Scars of Topol, someone Elses Scars of Poles. Between, The Sixth International Workshop on Holocaust Literature, Film and Theatre in Central Europe; The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe, Praga, Republika Czeska, 08-09.05.2014, Pražské centrum židovských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústav pro českou literaturu AV ČR.
 11. Tytuł referatu: „Pořád krmit pamět světa…?”. O czeskich i polskich problemach z (pop)pamięcią (na marginesie noweli Jáchyma Topola „Chladnou zemí”); Między konformizmem a kontestacją. Czeska popkultura w kontekstach, Poznań, 09-10.06.2014, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.
 12. Tytuł referatu: Loutkové divadlo, absurdní drama, środkowoeuropejskie theatrum mundi. O sierpniowym „spektaklu” na praskich ulicach; Słowianie, my lubim… teatr, Poznań, 16.05.2013, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM i Słowiańskie Koło Artystyczne.
 1. Tytuł referatu: Loutkové divadlo, absurdní drama, środkowoeuropejskie theatrum mundi. O sierpniowym „spektaklu” na praskich ulicach; Słowianie, my lubim… teatr, Poznań, 16.05.2013, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.
 2. Tytuł referatu: „Čím víc jsme mohli, tím víc jsme dělali, a čím víc jsme dělali, tím víc jsme mohli”. W poszukiwaniu pewnego pokolenia; Václav Havel. Człowiek – Pisarz – Filozof – Polityk, Poznań, 23–24.04.2012, Instytut Filologii Słowiańskiej i Instytut Filologii Polskiej UAM.
 1. Tytuł referatu: Anforczynetly teraz jestem akurat bizy. Obcojęzyczna ojczyzna w wielojęzycznych tekstach; IV Łódzka Wiosna Młodych Historyków, Łódź 25-27.03.2011, Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Tytuł referatu: W języku, który nie byłby twój własny, nawet gdyby był twój… O obcojęzycznej ojczyźnie w czeskich tekstach emigracyjnych; Słowianie, my lubim…, Poznań, 30.05.2011, Instytut Filologii Słowiańskiej.
 3. Tytuł referatu: Obraz roku 1968 w twórczości przedstawicieli czeskiej emigracji posierpniowej; II Symposium Opoliensis „Kultura bez cenzury (?)” – międzynarodowa konferencja naukowa, Opole, 23–24.09.2010, Uniwersytet Opolski, 2010.
 4. Tytuł referatu: Romantyczna recepcja romantyzmu? Co i jak czyta Danny Smiřický; Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, 30.11.-01.12.2010, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.
 5. Tytuł referatu: Bo oto włóczędzy, z przeszłością swą mroczną, dla ludu się stają wyrocznią… Rola artysty, barda, pieśniarza w czasach politycznej stagnacji i w czasach politycznych przełomów (na przykładzie twórczości Karla Kryla i Jacka Kaczmarskiego; Ludzie, którzy zmienili bieg historii, Wrocław, 10-11.12.2009, Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009.
 6. Tytuł referatu: Bunt emigranta? Literackie obrazy czeskiej emigracji po roku 1968 – w odniesieniu do wybranych postaci z utworów Milana Kundery i Josefa Škvoreckiego; III Łódzka Wiosna Młodych Historyków, Łódź, 19-21.03.2010, Studenckie Koło Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.

 

 • Zagraniczne
 1. Tytuł referatu: Pořád krmit paměť světa…? O (pop)paměti v současné české literatuře; V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, Praga, Czechy, 29.06–05.07.2015, Ústav pro českou literature Akademie Věd ČR.
 2. Tytuł referatu: Between POST- and POPMEMORY. Holocaust Narrative in Contemporary Literature and Culture – an Attempt of Exemplification; International Workshop The Holocaust in The Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization and Aestheticization, Giessen, Niemcy, 18-19.06.2015, Justus-Liebig-Universität Gießen.
 3. Tytuł referatu: “Prosthetic” Memory, “Aftersights” of Memory, Memory “Easy to Consume”… About Visual Remembering the Holocaust in the Contemporary Polish Culture; The Reception of Literary and Artistic Works about the Holocaust, Poznań, 17-18.12.2015, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 4. Tytuł referatu: Pan śpiewak świat widzi ponuro… Próba określenia samoświadomości wpisanej w teksty wybranych twórców polskich i czeskich; SLAVICA IUVENUM 2008 – Mezinárodní setkání mladých slavistů, Ostrava, 01.04.2008, Uniwersytet w Ostrawie.
 5. Tytuł referatu: Poeta czy piosenkarz, czyli bard jako twórca na pograniczu sztuk. Na podstawie twórczości Karla Kryla i Jacka Kaczmarskiego; SLAVICA IUVENUM 2010 – Mezinárodní setkání mladých slavistů, Ostrava, 30–31.03.2010, Uniwersytet w Ostrawie.
 6. Tytuł referatu: „Co jsou Češi” po polsku. O „czechofilii” i „kryptoczeskości” wśród polskich publicystów; SLAVICA IUVENUM 2011 – Mezinárodní setkání mladých slavistů, Ostrava, 29–30.03.2011,Uniwersytet w Ostrawie.
 7. Tytuł referatu: „S vráskámi rytými dobou…” W poszukiwaniu pokolenia 1968; SLAVICA IUVENUM 2012 – Mezinárodní setkání mladých slavistů, Ostrava, 27-28.03.2012, Uniwersytet w Ostrawie.

Działalność dydaktyczna

 1. Literatura czeska w kontekście środkowoeuropejskim
 2. Historia literatury czeskiej (międzywojnie, literatura po roku 1945)
 3. Praktyka i teoria przekładu
 4. Warsztat tłumacza
 5. Kulturalne i literackie związki polsko-czeskie
 6. Czeskie imaginarium narodowe
 7. Wiedza o kraju i kulturze Czech
 8. Sztuka pisania, sztuka mówienia (zajęcia fakultatywne)
 9. Seminarium licencjackie (literaturoznawcze)

 

Granty i stypendia

 1. Kierownik grantu PRELUDIUM przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu badawczego pt. Doświadczenie roku 1968 w czeskiej literaturze emigracyjnej (grant dla młodych naukowców bez stopnia doktora został przyznany decyzją z dnia 13 października 2011 roku, nr rejestracyjny projektu badawczego: 2011/01/N/HS2/00851).
 2. Udział w intensywnym dwutygodniowym kursie szkoleniowym regular soft-skills course, prowadzonym na Uniwersytecie w Lund (Szwecja), 20.09–03.10.2015 (projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 1.1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka [POIG]). TransFormation.doc, Numer projektu: nr POIG.01.01.03-00-001/08.
 3. Uczestnictwo w projekcie: Brána jazyků otevřená III. – Brama języków otwarta III. , Brno, Czechy, 09-13.11.2015, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Źródło finansowania: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. W ramach pobytu odbył się wykład otwarty (m.in. dla studentów polonistyki i slawistyki) poświęcony polskim publicystom, którzy zakochali się w Czechach i w Czeskiej Republice oraz tłumaczenie warsztatów dla dzieci z Iwoną Chmielewską, 2015.
 4. Udział w projekcie The Holocaust in the Literatures and Cultures of Central Europe, numer projektu: 9007/R14/R15. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Polsko-czeski konkurs na wymianę osobową na lata 2014-2015.

 

Praca redakcyjna

Sekretarz redakcji czasopisma „Poznańskie Studia Slawistyczne” (od 2011 roku)

 

Członkostwo w komisjach i zespołach

 1. Komisja Slawistyczna, oddział PAN w Poznaniu (od kwietnia 2015)
 2. Komisja Nauk Filologicznych, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław (od czerwca 2016)
 3. Wydziałowa Komisja ds. Oceny Wniosków Programu „Studiuj z laptopem”, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poznań, Collegium Maius (od 2015)
 4. Wydziałowy Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy na Działalność Badawczą, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Poznań, Collegium Maius (od 2015)
 5. W latach 2009–2011 Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia.
 6. W latach 2009–2012: działalność w Samorządzie Doktoranckim (członek Komisji Ekonomicznej, Uczelnianej Rady DoktorantówUAM, Sejmiku Doktorantów UAM) oraz w Kole Naukowym Slawistów IFS UAM (opieka nad sekcją bohemistyczną Koła).

 

Nagrody

 1. Złoty Maius 2017. Nagroda studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej, 10 czerwca 2017, Rada Samorządu Studentów WFPiK, 2017.
 2. Nagroda rektorska zespołowa III stopnia za działalność organizacyjną, 2015.
 3. Jednorazowa nagroda motywacyjna, 2015.
 4. Nagroda rektorska indywidualna II stopnia, 2016.
 5. Nagroda rektorska zespołowa III stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, 2012
 6. III nagroda w Wydziałowym Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską w roku akademickim 2008/2009 (edycja literaturoznawcza), czerwiec 2010.
 7. Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, październik 2009
 8. Nagroda Dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej „za znakomite wyniki w nauce”, czerwiec 2009
 9. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009, grudzień 2008
 10. II miejsce w XII ogólnopolskim konkursie przekładu literatury czeskiej, organizowanym przez Czeskie Centrum w Warszawie, Katedrę Bohemistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej i Ambasady Republiki Czeskiej w RP, maj 2009
 11. Wyróżnienie w XI ogólnopolskim konkursie przekładu literatury czeskiej, organizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej i Ambasady Republiki Czeskiej w RP (maj 2008).
 12. III miejsce w X ogólnopolskim konkursie przekładu literatury czeskiej, organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej i Ambasady Republiki Czeskiej w RP, maj 2007
 13. I miejsce w IX ogólnopolskim konkursie przekładu literatury czeskiej, organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Republiki Czeskiej i Ambasady Republiki Czeskiej w RP, maj 2006

 

Współpraca z otoczeniem

 • Prowadzenie licznych wykładów otwartych, poświęconych tematyce związanej z literaturą, językiem i kulturą Republiki Czeskiej

Wybrane wykłady otwarte:

Czeska literatura w Polsce po roku 1989 (Český Těšín, Walne Zgromadzenia Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, 19 2017); Poppamięć po czesku (Poznań, zebranie Komisji Slawistycznej PAN, 31 maja 2017); wykład poświęcony twórczości Jaromira Nohavica oraz Karela Kryla, wygłoszony w ramach Dnia Czeskiego organizowanego przez Bibliotekę Raczyńskich (Festiwal Frazy 2016); Aksamitna muzyka: muzyczne symbole przemian roku 1989 – Marta Kubišová i Karel Kryl (w ramach obchodów XX rocznicy Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji, 18 listopada 2009 r.); Polski po czesku, czeski po polsku (w ramach cyklu „Po indeks z Cyrylem i Metodym”, organizowanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, styczeń 2010); Rewolucyjna muzyka (w ramach poznańskiej „Nocy Naukowców”, wrzesień 2010); Polski język czeski (w ramach festiwalu „Poznań Slavic Fest 2011”, czerwiec 2011); Czeski sposób na kulturę? Magia mistyfikacji (w ramach festiwalu „Poznań Slavic Fest 2012”, październik 2012); O Europie Środkowej „po czesku” i ortopedycznych wadach czeskiej literatury (wykład wygłoszony podczas „Festiwalu Literatury Europy Środkowo-Wschodniej Endemity”, połączony z dyskusją panelową Europejskość literatury czeskiej, grudzień 2012); Aksamitna muzyka (w ramach cyklu warsztatów humanistycznych „Co ty wiesz o Słowiańszczyźnie”, organizowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, czerwiec 2011); wykłady o czeskich mistyfikacjach w ramach Dni z Historią organizowanych w V LO w Poznaniu, marzec 2015 i in.

 • Prowadzenie „lekcji języka czeskiego dla najmłodszych”:

Lekcje języka czeskiego (m.in. dla uczniów drugiej oraz szóstej klasy szkoły podstawowej Łejery oraz dla licznych podopiecznych poznańskich przedszkoli); warsztaty z Kreckiem u Sąsiadek (otwarte warsztaty dla dzieci w „Domu Spotkań, Sztuki i Zabawy Sąsiadki”); warsztaty dla dzieci, połączone z czytaniem słowiańskich bajek i zajęciami plastycznymi w Centrum Kultury Amarant; słowiańskie Mikołajki dla najmłodszych; warsztaty językowo-kulturowe dla uczniów poznańskiej szkoły Łejery oraz podopiecznych przedszkola nr 54 „Czarodziejski Świat”

 

 • Współorganizacja konferencji i festiwali, spotkań:

Konferencja naukowa Współpraca naukowa Poznania i Brna – rekonesans, perspektywy (Poznań, 12-13.10.2016)

Konferencja naukowa The Reception of Literary and Artistic Works about the Holocaust (Poznań, 17-18.12.2015)

Konferencja naukowa Czeskie imaginarium II (Poznań, 17.11.2014)

Konferencja naukowa Między konformizmem a kontestacją. Czeska popkultura w kontekstach (Poznań, 09-10.06.2014)

Aksamitny Listopad – festiwal zorganizowany z okazji XXV rocznicy aksamitnej rewolucji w Czechosłowacji (Poznań, 17-21.11.2014)

Festiwal „(S)twory czeskiej popkultury” – wydarzenia naukowe, popularnonaukowe oraz artystyczne zogniskowane wokół czeskiej popkultury oraz jej europejskich i amerykańskich kontekstów (Poznań, 07-13.06.2014)

Taki piękny Hrabal” – cykl wydarzeń związanych z twórczością i życiem Bohumila Hrabala (Poznań 27-29.03.2014)

Festiwal z okazji XX rocznicy Aksamitnej Rewolucji w Czechosłowacji (Poznań, 17-19.11.2009)

Konferencja naukowa Czeskie Imaginarium (Poznań, 14.10.2013)

Dwie edycje studencko-doktoranckiej konferencji Słowianie, my lubim… (Poznań, 30.05. 2011, Poznań 8.10.2012)

 

Współorganizacja Dni Otwartych Funduszy Europejskich na WFPiK pod hasłem: „Historia i współczesność Collegium Maius UAM” (Poznań, 12 maja 2016)

Współudział w otwarciu wystawy poświęconej Janowi Palachowi, moderacja rozmowy z dyrektorem Czeskiego Centrum w Warszawie, Petrem Janyšką) (Biblioteka Raczyńskich, Poznań, 8.02.2016)

Organizacja dwóch spotkań z czeskim pisarzem Jaroslavem Rudišem w ramach programu Akademicki i Naukowy Poznań (Poznań, 13-14.06.2016)

Współorganizacja uroczystości otwarcia poznańskiego konsulatu Wolnej Republiki Żiżkow, połączonego z wykładem Pavla Trojana i projekcją filmu Miłość między kroplami deszczu (Poznań, 28.10.2016)

Udział w dyskusji panelowej poświęconej czeskiej literaturze współczesnej, zorganizowanej w ramach Dnia Czeskiego podczas Festiwalu Frazy przez Bibliotekę Raczyńskich (Poznań, 5.11.2016)

Coroczna współpraca podczas Dni Kultury Czeskiej i Dni Kultury Polskiej, organizowanych w ramach współpracy miast partnerskich Poznań-Brno przez brneński i poznański urząd miasta, Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu oraz Knihovnę Jiřího Mahena w Brnie (od 2014 roku)

Współorganizator bohemistycznych wydarzeń odbywających się w ramach corocznego festiwalu Poznań Slavic Fest, m.in.: wystawa „Moje srdce bije pro Prahu” oraz Forum Czechofilów (Poznań, 14-16.10.2013)

 

 • Sekretarz konferencji

Sekretarz międzynarodowej konferencji naukowej pt. Obraz Świętości – Świętość w Obrazie organizowanej przez Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UAM (Szamotuły, 9-10.05.2012)

Sekretarz międzynarodowego festiwalu artystyczno-naukowego Miłosz: Wschód – Zachód, organizowanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Filologii Polskiej UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM oraz Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu (Poznań, 26-30.11.2011)

Sekretarz konferencji pt. Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich, organizowanej przez Instytut Filologii Słowiańskiej (Poznań, 30.11.-1.12.2010).

 

 • Udział w szkoleniach

Udział w spotkaniu z panem de Benoistem i prof. Timmem Kraghiem w sprawie ERC (23.05.2017, Wydział Neofilologii)

Tworzenie budżetu w Horyzoncie 2020 (Regionalny Punkt Kontaktowy, 10.05.2017)

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks “Jak wygląda realizacja projektów?” – spotkanie dla polskich instytucji biorących udział w projektach ITN (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, 24.04.2017, Biblioteka UW)

Międzynarodowa wymiana pracowników. Projekty instytucjonalne Marii Sklodowskiej-Curie (Regionalny Punkt Kontaktowy, 30.11.2016)

Udział w II seminarium dla wydawców i redaktorów czasopism (biuletynów) naukowych „Zasady redagowania i wydawania czasopism naukowych” (Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, 04.12.2013)

Udział w szkoleniu „Warsztaty z pisania wniosków w ramach programu Horyzont 2020” (Regionalny Punkt Kontaktowy, 2014)

Udział w szkoleniu „Międzynarodowa wymiana pracowników. Projekty instytucjonalne Marii Skłodowskiej-Curie” (Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 30.11.2016)

 

 

 

 

Facebook