Dr Katarzyna Taczyńska

DR KATARZYNA TACZYŃSKA

Pracownia Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych

e-mail: kattac@amu.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych, specjalność literaturoznawstwo. Absolwentka filologii polskiej, filologii bałkańskiej, podyplomowego studium nauczania języka polskiego jako obcego i studiów podyplomowych w zakresie gender na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem Obraz Goli otok w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku (promotorka dr hab. Jolanta Sujecka, prof. UW). Obecnie jest zatrudniona w IFS UAM w Poznaniu jako adiunkt – stażysta podoktorski pod opieką prof. Magdaleny Koch przy realizacji projektu Pamięć (o) przemocy. Kulturowa historia kobiet w serbskim i chorwackim dyskursie historycznym i literackim w XX wieku (Fuga 4, nr 2015/16/S/HS2/00092). Wykonawczyni w grancie Pracownia Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie na UMK w Toruniu (kierownik dr Rigels Halili, Sonata 2, nr 2011/03/D/HS2/06170). Współredaktorka serii „Poznać Bałkany”. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na dyskursie literackim dotyczącym jugosłowiańskich obozów politycznych, pamięci zbiorowej (p)o komunizmie oraz współczesnej literaturze serbskiej, szczególnie kobiecej. Staże badawcze i stypendia w: Serbii, Chorwacji, Słowenii, Rumunii.

Redakcje:

 1. Poznać Bałkany V. Historia – Polityka – Kultura – Języki, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2013.
 2. Poznać Bałkany IV. Historia – Polityka – Kultura – Języki, red. K. Taczyńska, A. Twardowska, Toruń 2012.
 3. Poznać Bałkany III. Historia – Polityka – Kultura – Języki, red. V. Maldijeva, K. Taczyńska, Toruń 2012.
 4. Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura, red. K. Taczyńska, S. Sochacki, M. Zečević, Toruń 2011.
 5. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, red. K. Pluskota, K. Taczyńska, Toruń 2011.
 6. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. K. Birecka, K. Taczyńska, Toruń 2010.

Artykuły naukowe:

 1. У потрази за стратегијама преживљавања – логорска проза Милке Жицине, „Књиженство” 2015, nr 5, (ISSN 2217–7809), http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php.
 2. Odzyskać przeszłość – obóz Goli otok w relacjach kobiet. Przypadek Milki Žiciny, w: Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia. Postkolonializm – tożsamość – gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia, red. A. Matusiak, t. 2, Wrocław 2014, s. 267–279.
 3. Дискурс о логору Голи отокженска перспектива, „Књиженство” 2014, nr 4 (ISSN 2217–7809), http://www.knjizenstvo.rs/magazine.php?text=130.
 4. Pamięć o obozie Goli otok w serbskich dokumentach filmowych, w: Symbole władzy – władza symboli, red. M. Dyras, B. Suchoć-Chmiel, T. Kwoka, Kraków 2014, s. 409–423.
 5. Goli otok – obraz obozu w chorwackich dokumentach filmowych, w: Republika Chorwacji. Polityka wewnętrzna i międzynarodowa, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2014, s. 137–153.
 6. Goli otok – pusta karta postjugosłowiańskiej historii?, w: Slovanský svět: známý či neznámý?, red. K. Kedron, M. Příhoda, Praha 2013, s. 167–176.
 7. ‘In the Black Hole of Indifference’ – Confessions of a Loser, w: Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Seminari 30/2, Prishtinë 2011, s. 127–132.
 8. „Rozpaczam, bo pamiętam”. Doświadczenia wojenne w powieści Dašy Drndić, w: Poznać Bałkany. Historia – Polityka – Kultura, red. K. Taczyńska, S. Sochacki, M. Zečević, Toruń 2011, s. 229–242.
 9. Językowe dolegliwości lekarzy obcokrajowców w Polsce, w: Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego II, red. K. Pluskota, K. Taczyńska, Toruń 2011, s. 293–302.
 10. „Miłość od ostatniego wejrzenia” Vedrany Rudan jako studium przemocy, w: Bałkany w XX i XXI wieku. Historia – Polityka – Kultura. Materiały z konferencji „Poznać Bałkany”, H. Stys, S. Sochacki, Toruń 2009, s. 149–161.
 11. Bałkany oczami polskich kibiców, „Okolice. Rocznik Etnologiczny”, t. 5: 2007, s. 87–106.

Recenzje:

 1. Śladami czarnej wołgi – sztuka opowiadania (o) historii (Miljenko Jergović, „Wołga, Wołga”), „Pobocza” 2014, nr 1, s. 113–115.
 2. Rudi Stupar – dryfujący turysta czy poszukujący wędrowiec? (Dragan Velikić, „Lufcik”), „Pobocza” 2014, nr 1, s. 136–138.
 3. Małgorzata Rejmer, Bukareszt. Kurz i krew, „Zadra” 2013, nr 3/4, s. 110.
 4. Problemy z jugosłowiańską pamięcią [Božidar Jezernik, Naga Wyspa. Gułag Tity], „Znak” 2013, nr 698–699, s. 120–123.
 5. Prace Komisji Środkowo-Europejskiej. Prezentacja cyklu, „Colloquia Humanistica” 2012, nr 1, s. 331–333.
 6. Genius loci w kulturze europejskiej: Kampania i Neapol [red. Tadeusz Sławek i Aleksander Wilkoń, przy współudziale Zbigniewa Kadłubka], „Literaria Copernicana” 2011, nr 1, s. 236–239.
 7. Za każdym imieniem kryje się opowieść [Daša Drndić, Sonnenschein], „Przegląd Polityczny” 2010, nr 102, s. 181–182.

Artykuły popularnonaukowe:

 1. Kobiecy Sąd, „Zadra: pismo feministyczne” 2015, nr 1–2, s. 36–37.
 2. Goli otok – pusta wyspa na adriatyckim szlaku tanatoturystyki?, „Pobocza” 2014, nr 1, s. 72–76.
 3. Nić komunikacji, „Zadra” 2013, nr 3/4, s. 98–99.
 4. Strategie komunikacyjne Mariny Abramović. Uwagi o filmie „The Artist is present”, „Fabularie” 2013, nr 1, s. 57–59.
 5. Gdzieś pomiędzy światem ciszy i dźwięków…, „Fabularie” 2013, nr 1, s. 54–56.
 6. Piłkarki i Euro 2013, „Zadra: pismo feministyczne” 2013, nr 1–2, s. 62 – 63.
 7. Euroimpresje kibicki, „Zadra: pismo feministyczne” 2012, nr 3–4, s. 16–19.
 8. Obecność artystki, czyli Mariny Abramović sposób na życie, „Zadra: pismo feministyczne” 2012, nr 3–4, s. 86–87.
 9. Serbska lekcja feminizmu, „Zadra: pismo feministyczne” 2010, nr 3–4, s. 21–23.

Tłumaczenia:

 1. Tłumaczenia opowiadań z serbskiej literatury współczesnej (Mirjana Pavlović, Ljiljana Dugalić), opublikowane w uniwersyteckim czasopiśmie „Kurier Bałkański” 2006, nr 4, s. 42–43.

Sprawozdania:

 1. Poznać Bałkany, „Głos Uczelni” 2012, nr 6, s. 14.

 

Facebook