Dr Irina Lorenc

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej – lektor, p. 382,

e-mail: irina.lorenc@gmail.com

Ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii (kierunek: filologia rosyjska) oraz studium doktoranckie na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu, w wyniku którego powstała rozprawa doktorska o charakterze historycznoliterackim pt. Religijne aspekty twórczości Wiktora Astafiewa,”, napisana pod kierunkiemprof. UAM dr hab. Wawrzyńca Popiel-Machnickiego. Obecnie zajmuję się badaniem nad literaturą i kulturą rosyjską z perspektywy kontekstu religijnego-chrześcijańskiego 

 

Publikacje naukowe:

 

1. МифопоэтизацияконтекставпроизведенияхВиктораАстафьева, Uniwersytet Szczeciński, Świat Śłowian w języku i kulturze XI, Szczecin, 2010

2. Польское восприятие творчества Виктора Астафьева, Ежемесечный научный журнал Дискуссия, Екатеринбург, 2010.

3. Развитие религиозных мотивов в раскрытии темы войны, Uniwersytet Szczeciński, Świat Śłowian w języku i kulturze XIII, Szczecin, 2011

4. Христианство в творчестве Василия Шукшина, Instytut Filologii Słowiańskiej Balkan Unitet, Poznań, 2011

5. Религиозный контекст в творчестве Виктора Астафьева, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Poznań, 2012

6. Отражение христианских идей в творчестве писателей «деревенской»  прозы, Nakladatelstvi Pavel Mervart, Cerveny Kostelec, 2013.

 

Zainteresowania:

 

Poznawanie kultury, religii, tradycji w obszarach słowiańskich w różnych wymiarach badawczych, aspekty współistnienia religii i kultury, zjawiska kulturowo-literackie oraz obrzędowość wschodniego chrześcijaństwa (prawosławia).

 

 

Facebook