Dr Irina Jermaszowa

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej – adiunkt, p. 382,

e-mail: erm-irka@yandex.ru

 

Ukończyła Pomorski Państwowy Uniwersytet im. M. Łomonosowa  w Archangielsku (kierunek: filologia rosyjska i dziennikarstwo,  specjalizacja polonistyczna); studia magisterskie na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek: komunikacja i zarządzanie zasobami informacji, specjalizacja polonistyczna) oraz studium doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, w wyniku którego powstała rozprawa doktorska o charakterze komparatystycznym i historycznoliterackim pt. „Współczesna poezja polska w twórczości N. Astafiewej i W. Britaniszskiego”, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej. Obecnie zajmuje się badaniem nad współczesną literaturą i kulturą  rosyjską z perspektywy komparatystyki integralnej., m.in. w kontekście polskim.

 

Zainteresowania:

nauka języków słowiańskich, ogląd rzeczywistości w wymiarze kulturowym, antropologicznym, etnograficznym i społecznym, a także wszelkiego rodzaju „pogranicza”, np. zjawiska interdyscyplinarne w sztuce, komparatystyka kulturowa, etc.

 

Facebook