Dr Artur Stęplewski

Zakład Językoznawstwa Porównawczego – adiunkt, p. 385,

e-mail: arturste@amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe

Językoznawstwo historyczne i porównawcze słowiańskie i bałkańskie, socjolingwistyka, teoria i historia systemów pisma i ortografii, kulturowe relacje chińsko-europejskie, komunikacja międzykulturowa.

 

Opublikowane teksty

Monografia:

Pismo i pisarze w średniowiecznej Polsce. Grafia wielkopolskich rot sądowych, Poznań 2013.

 

Artykuły (wybór)

 1. Mehmed Sokolović jako postać literacka. Na marginesie powieści „Hamam Balanija” Vladislava Bajaca, w: Islam i muzułmanie w kulturze, literaturze i językach Słowian Południowych, pod red. A. Buras-Marciniak, Łódź 2016, s. 125 – 132.
 2. Gdy Mongołowie cyrylicą pisali. W związku z powieścią Ludmily Filipovej Vojnata na bukvite, w: Śladem dziś stąpam nauczycieli, pod red. M. Walczak-Mikołajczakowej, Poznań 2017, s. 159 – 167
 3. Orientalizmy (wyrazy japońskie, chińskie, wietnamskie i koreańskie) w polskich słownikach wyrazów obcych – uwagi krytyczne, w: Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria językoznawcza, t. 1, Poznań 1996, s. 122 – 133.
 4. Potomek żydowskich mistyków. O „Dzienniku bez samogłosek” Aleksandra Wata, w: Poznańskie Studia Polonistyczne. Innowiercy, odszczepieńcy, herezje, t. 3 (XXIII), Poznań 1996, s. 173 – 180.
 5. Poprawki w wielkopolskich rotach sądowych, w: Studia Językoznawcze, t. 1, Szczecin 2002, s. 365 – 376.
 6. M. Osiewicz (współautor), Czy warto uczyć scs-u na polonistyce?, w: Język polski: współczesność, historia. Drugie Spotkania Lubelskich Językoznawców UAM-KUL-UMCS, Lublin 2002, s. 39 – 46.
 7. Намбесіданашамила, хоцікуснеґраматична (І. Rusenko), czyli jak powstał nowy język słowiański, w: Literaturoznawstwo porównawcze. Polska – Ukraina: partnerstwo kultur, Poznań 2003, s. 33 – 44.
 8. M. Osiewicz (współautor), Właściwości językowe listów Stanisława Koszuckiego z I poł. XVI w., w: Studia Językoznawcze t. 3, Szczecin 2004, s. 363 – 374.
 9. Świadomość narodowa Słowian a kwestia ortograficzna, w: Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiatkowa dedykowana Prof. T. Zdancewiczowi, Poznań 2005, s. 351 –  359.
 10. Duchowość, narodowość, alfabet, w: Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, Poznań 2007, s. 459 – 467.
 11. Kwestia języka ukraińskiego (rusińskiego) w publicystyce i wspomnieniach z XIX w., w: Studia Językoznawcze, t. 6, Szczecin 2007, s 153 – 162.
 12. Slovensk i slovio – dwa słowiańskie języki pomocnicze, w: Паисиево четения. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Езикознание. Płowdiw 2009, s. 260 – 266.
 13. Wojskowy czy ksiądz? – lub jak stworzyć naród? w: Progi, pasaże, granice  w kulturach słowiańskich, pod red. A. Gawareckiej, M. Balowskiego, Poznań 2011, s. 171 – 180. ISBN 978-83-63090-00-5
 14. Cyrylica jako kod semantyczny w: Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian, red. P. Sotirov, M. Mostowska-Zabielska, Biała Podlaska 2011, s. 26 – 32. ISBN 978-83-923124-3-7
 15. Ortografia elitarna czy egalitarna? Romantyczne dylematy, w: Poznańskie Studia Slawistyczne nr 1/2011, Poznań 2011, s. 241 – 252. ISSN 2084-3011
 16. Wulgaryzmy – tabu, czy dobro narodowe Słowian, w: Tabu w oku szeroko otwartym, red. N. Długosz, Z. Dimovski, Poznań 2012, s. 443-448.

 

Dydaktyka

Cykl wykładów na Uniwersytecie w Prisztinie, Kosowo w ramach programu Erasmus, maj 2017.

Na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Słowiańskiej prowadzę zajęcia z przedmiotów językoznawczych, w tym: gramatyki j. staro-cerkiewno-słowiańskiego, komunikacji językowej, język i społeczeństwo, tendencje rozwojowe języków słowiańskich, gramatyka opisowa j. rosyjskiego, lektorat j. chińskiego.

W Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego UAM – metodologie nauczania j. polskiego dla obcokrajowców.

         

Praca redakcyjna

Od roku 2011 należę do kolegium redakcyjnego Poznańskich Studiów Slawistycznych izajmuję stanowisko redaktora językowego oraz redaktora tematycznego dwóch tomów tegoż czasopisma.

 

Kursy doszkalające

język staro-górno-niemiecki w Instytucie Filologii Angielskiej UAM

język gocki w Instytucie Filologii Angielskiej UAM

język albański w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM oraz letni kurs języka i literatury albańskiej w Prisztinie, Kosowo.

 

 

 

Facebook