Programy studiów

Aktualne programy studiów w roku akademickim 2016/2017

Bałkanistyka 1 stopień I i IIrok

Bałkanistyka 1 stopień III rok

Bałkanistyka 2 stopień

Filologia bułgarska 1 stopień I i II rok

Filologia bułgarska 1 stopien III rok

Filologia bułgarska 2 stopień

Filologia chorwacka 1 stopień I i II rok

Filologia chorwacka 1 stopień III rok

Filologia chorwacka 2 stopień

Filologia czeska 1 stopień III rok

Filologia czeska 1 stopień I i II rok

Filologia czeska 2 stopień

Filologia serbska 1 stopień III rok

Filologia serbska 1 stopień I i II rok

Filologia serbska 2 stopień

Slaw-Pol czeski 2 stopień

Slaw-Pol rosyjski 1 stopień

Studia poludniowosłowiańskie 1 stopień

Program studiów na kierunku filologia czeska – II stopień

bohemistyka SUM program

Aktualne programy studiów w roku akademickim 2015/2016

program balkanistyka 1. stopień

program balkanistyka 2. stopień

PROGRAM BOHEMISTYKA 1. STOPIEŃ

PROGRAM BUŁGARYSTYKA 1. STOPIEŃ 

PROGRAM BUŁGARYSTYKA 2. STOPIEŃ 

PROGRAM KROATYSTYKA 1. STOPIEŃ

PROGRAM KROATYSTYKA 2. STOPIEŃ

PROGRAM SERBISTYKA 1. STOPIEŃ

PROGRAM SERBISTYKA 2. STOPIEŃ

PROGRAM SLAWPOL 1. STOPIEŃ

PROGRAM SLAWPOL 2. STOPIEŃ

Programy studiów są dostępne dla I i II roku studiów (od 2013/2014), dla III roku studiów (od 2012/2013).

program balkanistyka 1. stopień

program balkanistyka 2. stopień

PROGRAM BOHEMISTYKA 1. STOPIEŃ

PROGRAM BUŁGARYSTYKA 1. STOPIEŃ

PROGRAM BUŁGARYSTYKA 2. STOPIEŃ

PROGRAM KROATYSTYKA 1. STOPIEŃ

PROGRAM KROATYSTYKA 2. STOPIEŃ

PROGRAM SERBISTYKA 1. STOPIEŃ

PROGRAM SERBISTYKA 2. STOPIEŃ

PROGRAM SLAWPOL 1. STOPIEŃ

PROGRAM SLAWPOL 2. STOPIEŃ

 

III_rok_lic_bałkanistyka

III_rok_lic_bułgarska lic.

III_rok_lic_chorwacka lic.

III_rok_lic_serbska lic.

III_rok_lic_slaw-pol lic.

 

Facebook