***

środa, 3 Styczeń 2018 10:08

                                                                                         ***
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 21 grudnia 2017 roku zmarła
prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka
wybitna badaczka literatur i kultur południowosłowiańskich.
Instytut Filologii Słowiańskiej UAM

składa wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom.

                                                                                         ***

Fulbright Slavic Award 2018-2019

czwartek, 30 Listopad 2017 08:46

Ruszyła rekrutacja do programu Fulbright Slavic Award 2018-2019!

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła przyjmowanie wniosków do programu Fulbright Slavic Award.

 

Program skierowany jest do pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w polskich uczelniach i jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Komisją Fulbrighta:

 – University of Washington w Seattle (UW) – prowadzenie zajęć o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej (stypendium 6      miesięczne); lub

– University of Illinois w Chicago (UIC) – prowadzenie zajęć o tematyce kulturoznawczej, z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej (stypendium 4 miesięczne).

 

Termin składania wniosków upływa 8 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:  https://goo.gl/TiXLs6

Zachęcamy do rekrutacji !

Rekrutacja na studia I i II stopnia. Zapraszamy!

sobota, 24 Czerwiec 2017 12:11

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi następujące kierunki studiów:

BAŁKANISTYKA (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA BUŁGARSKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA CHORWACKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA CZESKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA SERBSKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE (3-letnie lic. z j. bułgarskim i j. chorwackim i j. bułgarskim i j. serbskim)

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA (3-letnie studia licencjackie z językiem rosyjskim)

BALKAN STUDIES (2-letnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim)

W ramach powyższych kierunków Instytut proponuje zdobycie zawodu w następujących specjalnościach:

– translatorskiej (I st.)

– kulturowo-turystycznej (I st.)

– translatorskiej (II st.)

– kultur południowo- i zachodniosłowiańskich (II st.)

 

Facebook