Po zajęciach

Po zajęciach w Instytucie Filologii Słowiańskiej można rozwijać się intelektualnie poprzez pracę w Kołach Naukowych, współorganizację spotkań, festiwali, dni kultury krajów słowiańskich czy wieczorów filmowych.

 

 

 

Facebook