Kierunki

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi następujące kierunki studiów:

BAŁKANISTYKA (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA BUŁGARSKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA CHORWACKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA CZESKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

FILOLOGIA SERBSKA  (3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie)

STUDIA POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE (3-letnie lic. z j. bułgarskim i j. chorwackim i j. bułgarskim i j. serbskim)

FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA I FILOLOGIA POLSKA (3-letnie studia licencjackie z językiem rosyjskim)

BALKAN STUDIES (2-letnie studia magisterskie prowadzone w języku angielskim)

 

W ramach powyższych kierunków Instytut proponuje zdobycie zawodu w następujących specjalnościach:

– translatorskiej (I st.)

– kulturowo-turystycznej (I st.)

– translatorskiej (II st.)

– kultur południowo- i zachodniosłowiańskich (II st.)

 

Poza wybranym przez siebie językiem kierunkowym studenci poznają inny język słowiański oraz jeden z języków zachodnich.

***

Pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej do prowadzenia zajęć wykorzystują najnowsze metody kształcenia, opierające się na technologiach audiowizualnych. Szczególnym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się zajęcia prowadzone przez wykładowców Pracowni Genderowych i Transkulturowych Studiów Bałkanistycznych.

Instytut Filologii Słowiańskiej prowadzi, oprócz tradycyjnych wykładów i konwersatoriów, zajęcia w formie warsztatowej, skupione przede wszystkim wokół specjalizacji kulturowej i tusrystycznej. Prowadzone są lekcje muzealne, m.in. w Muzeum – Zamku Górków w Szamotułach (kolekcja ikon) czy spotkania w Cerkwii prawosławnej.

Instytut Filologii Słowiańskiej skupia się również na przystosowaniu procesu kształceniu do potrzeb osób niepełnosprawanych. Oprócz dostosowanych do takich potrzeb nowych warunków lokalowych, IFS uruchomił fakultatywne wykłady otwarte, a także konwersatoria dotyczące podstaw pisma Braille’a.

Każdego roku studenci IFS mogą wziąć udział w licznych wyjazdach, naukowych, wycieczkach i szkołach letnich organizowanych przez pracowników IFS oraz zagraniczne uczelnie partnerskie.

 

Facebook