Infrastruktura

Instytut Filologii Słowiańskiej od roku akademickiego 2008/2009 dysponuje następującymi pomieszczeniami dydaktycznymi i pracowniczymi:

 

– sale wykładowe – 3 sale multimedialne  014, 285, 015

– sale ćwiczeniowe – 2 (reszta sal ćwiczeniowych jest udostępniana przez IFP) 82, 284

– laboratoria językowe-2 sale ze sprzętem multimedialnym i słuchawkami 81, 281

– sala komputerowa –  383 (13 komputerów)

– biblioteka z czytelnią w budynku Biblioteki WFPiK

– gabinety pracowników – 83, 282, 381, 382, 383, 384, 385, 386

– gabinet Dyrektora IFS 387, gabinet zastępców Dyrektora IFS 389, sekretariat IFS 388

 

Ponadto Instytut dysponuje przenośnym projektorem cyfrowym oraz trzema laptopami.                                                  W salach 285 oraz 014 i 015 znajdują się wizualizery cyfrowe, które stanowią integralną część wyposażenia.

 

Facebook