ZEBRANIE

wtorek, 27 Maj 2014 06:10

Szanowni studenci!

W dniu 29.05.2014 o godz. 14.45 w pokoju 386 odbędzie się obowiązkowe
zebranie starostów wszystkich roczników.

Zebranie poprowadzi dr Wojciech Jóźwiak.

Sekretariat IFS

Zapraszamy na wykłady i warsztaty z macedońskiego folkloru

wtorek, 27 Maj 2014 04:23

Poniedziałek, 02.06.2013

Sala 285, Coll. Maius

09:30 – 10:15

Prof. dr Violeta Krsteska, Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep, Macedonia

Wykład: Средновековната традиција во Македонија / O aktualnościśredniowiecznej tradycji w Macedonii

10:15 – 10:45 Przerwa na kawę

10:45 – 11: 30

Prof. dr Vladimir Karadžoski, Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep, Macedonia

Wykład: МашкитеобредниповоркизастапенивозимскиоткалендарнанароднипразницивоМакедонија / Męskie pochody obrzędowe w zimowym cyklu świąt w Macedonii

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę

 

12:00 – 13:00

Prof. dr Eli Lučeska, Instytut Kultury Starosłowiańskiej, Prilep, Macedonia

Wykład: Пролетните обичаи кај Македонците / Macedońskie obyczaje cyklu wiosennego

 

12:00 – 13:30 Przerwa na kawę

13:30 – 15:00

Warsztaty taneczne: kolo (невестинско, еленото и пајдушкото)

Prowadzenie: Prof. dr Eli Lučeska i mgr Zvonko Dimoski

 

17:00 Sala 014 (Kuraszkiewicza)

Otwarcie wystawy Wodzice i Lazarki – fotodokumentacja z badań terenowych 2012–2014 (prof. dr. Eli Lučeska i dr Joanna Rękas)

Miejsce wystawy: Hol Biblioteki WFPiK

OŚWIADCZENIA

poniedziałek, 26 Maj 2014 07:21

UWAGA PILNA WIADOMOŚĆ Z DZIEKANATU!

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń
o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat.
Do składania oświadczeń zobligowani są studenci I roku studiów stacjonarnych (licencjackich i magisterskich), którzy rozpoczęli naukę w roku ak. 2013/2014.
Formularz oświadczenia wraz z instrukcją jego wypełniania dostępny jest w serwisie USOSweb, w dziale wniosków znajdującym się w panelu Dla studentów.
Wypełnione, wydrukowane i podpisane oświadczenie należy złożyć w dziekanacie. Nieprzekraczalny termin składania oświadczeń upływa z dniem 31 maja br.
Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z nieprzekazaniem do systemu POL-on informacji o spełnieniu przez studenta warunków do studiowania (studia bez wnoszenia opłat lub odpłatne).

 

Facebook